FAIL (the browser should render some flash content, not this).
فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ با کاهش چشمگیر داوطلبان به پایان رسید!
تاریخ : 30/9/1396

فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ با کاهش چشمگیر داوطلبان به پایان رسید!

ثبت نام تنها ۶۱۵ هزار نفر در فرصت تعیین شده!

آمار شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد در سال‌های اخیر:
کارشناسی ارشد٩۳ (فقط سراسری): ٩۵۰ هزارنفر
کارشناسی ارشد٩۴ (فقط سراسری): ۸۱۲ هزارنفر
کارشناسی ارشد٩۵ (فقط سراسری): ۷۶۱ هزارنفر
کارشناسی ارشد٩۶ (سراسری و آزاد): ۸۶۷ هزارنفر
کارشناسی ارشد٩۷ (سراسری و آزاد): فعلا ۶۱۵ هزارنفر!

توجه: افرادی که به هر دلیل از ثبت نام جا مانده‌اند تنها در بازه زمانی "سی بهمن ماه تا سوم اسفندماه٩۶" فرصت خواهند داشت تا در سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.
[ بازگشت به آرشیو اخبار ]